CarpetJet > Clauze speciale

Clauze speciale

1. Dacă obiectele predate iși modifică dimensiunea sau se deteriorează din cauza unor vicii ascunse (ex.: defecțiuni provenite din insuficienta rezistența a țesăturii și a cusăturii, din insuficienta rezistență a coloranților, etc) CarpetJet este absolvită de orice răspundere.
2. În ceea ce privește uzura, ambele părți recunosc in principiu uzura de 30% pentru orice produs predat.
3.Restituirea obiectelor se face numai in urma prezentării bonului de comandă.
4.Obiectele neridicate in termen de 60 de zile de la data convenită prin prezentul bon de comandă, se consideră abandonate de catre proprietar.
5.Eventualele obiecțiuni trebuie făcute in momentul ridicării obiectelor, reclamațiile ulteriore nu vor fi luate in considerare. Covoarele care nu posedă etichetă cu recomandările de intreținere ale firmei producătoare, se primesc pentru prelucrare numai pe răspunderea clientului.
6.In cazul deteriorări covoarelor din diverse cauze in timpul procesului tehnologic sau in cazul furtului prin efracție din unitate, constatat de organele de poliție CarpetJet va despăgubi clientul cu maxim de 10 ori valoarea prestației stipulate pe bonul eliberat pentru prelucrarea obiectului respectiv.
7.Societatea nu este răspunzătoare pentru neexecutarea prestațiilor in termen, datorită unor cauze de forță majoră (lipsă energie electrică, lipsă presiune la apă, vreme nefavorabilă).
8.CarpetJet isi rezervă dreptul de a refuza obiecte ce prezintă un grad de uzură avansat sau emană mirosuri dezagreabile.
9.In cazul solicitării de către client a unor operațiuni nespecificate, acestea se execută pe răspunderea clientului, CarpetJet neputând fi invinuită de eventualele degradări ale produselor.
10.Se percepe o taxă de magazinaj in cuantum de 1% din valoarea prestației, pentru fiecare zi ce depășeste data restituirii inscrisă pe bon.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.